THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

Giới thiệu

Mục tiêu

Chức năng

Đối tượng

Hội thảo

Ho Chi Minh Open Innovation Platform

Trong khuôn khổ dự án

Đơn vị chỉ đạo

Đơn vị tổ chức

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ NỀN TẢNG 

TÀI LIỆU HỘI THẢO 01

H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform) - Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng và Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Đổi Mới Sáng Tạo Victory (VIC) là đơn vị triển khai nhiệm vụ.

H.OIP là nơi cung cấp nhiều hơn các quy trình mở, nguồn chia sẻ ý tưởng, kiến thức, cơ hội hợp tác và liên kết, tối ưu hóa nguồn lực của các thành phần trong và ngoài hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nền tảng tập trung phục vụ các chủ thể chính là Cơ quan nhà nước, Các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, Các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và Các nhà đầu tư.

VỀ NỀN TẢNG H.OIP

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của Thành phố, góp phần nâng cao tỉ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.


MỤC TIÊU CHUNG

CHỨC NĂNG NỀN TẢNG H.OIP

Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, thu hút vốn đầu tư cho các startups tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuẩn hóa nguồn lực, tạo môi trường cho các thành phần trong hệ sinh thái tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực hiện có thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng;
Kết nối đa phương các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST và khởi nghiệp ĐMST nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ toàn diện nâng cao chất lượng cho các startups;

CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Cơ quan nhà nước, khu vực công;
Vườn ươm và chương trình tăng tốc;
Nhà đầu tư (quỹ đầu tư, tổ chức tài chính);
Cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startups).

KẾT QUẢ HƯỚNG ĐẾN

01.

Hình thành hệ thống dữ liệu toàn diện, kịp thời, đa chiều, được phân loại, có khả năng tự mở rộng và có cấu trúc khoa học;

02.

Nâng cao chất lượng
dự án startups;

03.

Nâng cao chia sẻ nguồn lực cộng đồng và lan tỏa văn hóa chia sẻ nguồn lực;

04.

Phát triển các công cụ tìm kiếm, thực nghiệm các mô hình chuẩn kết nối nội bộ hệ sinh thái và thúc đẩy kết nối, chuẩn
hạ tầng kết nối;

05.

Thu hút nguồn lực bổ sung và giảm thiểu chi phí từ các hình thức kết nối
truyền thống;

06.

Tăng cường cơ hội học tập, hoàn thiện cho startup và cơ hội thương mại hóa, kết nối đầu tư;

07.

Nâng cao hiệu quả
truyền thông;

08.

Hình thành bộ thước đo hiệu quả tương tác và kết nối nội bộ khu vực tư nhân và tư nhân - chính quyền;

09.

Hình thành các cơ sở nhằm phân loại, phân cấp và phân lớp các cấu phần tham gia hệ sinh thái;

10.

Cơ sở dữ liệu nhằm đề xuất đổi mới chính sách.

Về hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng H.OIP:

Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về nền tảng H.OIP

Thời gian: 14h00 - 17h00 thứ Sáu, ngày 11/11/2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Hello World Saigon, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Hội thảo tham vấn cộng đồng và chuyên gia về mô hình vận hành nền tảng H.OIP

Thời gian: 14h00 - 17h00 thứ Sáu, ngày 25/11/2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Hello World Saigon, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

MỤC TIÊU CHUNG CỦA HỘI THẢO:

 • Giới thiệu giao diện và tính năng của nền tảng
 • Đề xuất mô hình vận hành của nền tảng H.OIP;
 • Thu thập ý kiến đóng góp từ chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp ĐMST;
 • Kêu gọi sự tham gia và đồng hành từ HST/Cộng đồng;
 • Đo lường sự quan tâm, cam kết đồng hành từ các đối tác.

TÀI LIỆU HỘI THẢO 01

TÀI LIỆU HỘI THẢO 02

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN HỘI THẢO 01

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN HỘI THẢO 02

BÁO CHÍ ĐƯA TIN VỀ H.OIP

VỀ CÁC ĐƠN VỊ

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố HCM

Tiếp nối sứ mệnh của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư Khởi Nghiệp Sáng Tạo Việt Nam (ICM) - đơn vị quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên, VIC chú trọng hoạt động ươm tạo nhằm rút ngắn khoảng cách giữa Startup và nhà đầu tư, thúc đẩy hoàn thiện năng lực kinh doanh và kết nối các góc nhìn về chiến lược tổng thể, mô hình cạnh tranh sáng tạo, vốn để hướng tới bùng nổ kinh doanh.

Các hoạt động chính của Trung tâm :

Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Đổi Mới Sáng Tạo VICTORY – VIC

 • Ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 •  Tăng tốc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 •  Kết nối vốn đầu tư
 •  Kết nối dịch vụ vận hành toàn diện
 •  Kết nối nhà sáng lập và dịch vụ quản trị chuyên sâu
 •  Nghiên cứu khoa học
Hình thành từ năm 2011 và được cấp giấy phép hoạt động chính thức năm 2014, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation – SVF) là tổ chức xã hội hoá và phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam với sứ mệnh tác động vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo và doanh nhân doanh nghiệp. SVF đã tạo tác động đến hơn 28 nghìn doanh nhân, sinh viên, học sinh, nhà đầu tư, cán bộ quản lý Nhà nước thông qua hơn 230 chương trình đào tạo, cố vấn, huấn luyện, kết nối. Cùng mạng lưới hơn 56 đối tác và hơn 100 chuyên gia trong và ngoài nước, SVF đã triển khai các dự án và hoạt động tại hơn 30 tỉnh thành phố của Việt Nam.

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp KH & CN
Việt Nam (Startup Vietnam Foundation – SVF)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Contact@victory-incubator.net 

0916.265.009 (Mr. Ngọc Hải)

0845.406.068 (Ms. Hồng Yến)